Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska oraz łącznik do ul. 29 Grudnia

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 32 900,00 zł

Opis inwestycji