Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Termomodernizacja budynku świetlicy w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Śmiłów

  • Łączna kwota inwestycji: 235 957,04 zł

Opis inwestycji