Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Ogrodowej w Mącznikach

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Mączniki

  • Łączna kwota inwestycji: 250 000,00 zł

Opis inwestycji