Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Śliwniki ul. Nowa

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 10 100,00 zł

Opis inwestycji