Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Kurowie

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Kurów

  • Łączna kwota inwestycji: 32 326,85 zł

Opis inwestycji