Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,6 kWp dla stacji uzdatniania wody w Lezionie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Leziona

  • Łączna kwota inwestycji: 87 393,75 zł

Opis inwestycji