Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej, Ociąż ul. Spokojna

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Ociąż

  • Łączna kwota inwestycji: 19 596,54 zł

Opis inwestycji