Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Droszew, Kotowiecko, Mączniki ul. Słoneczna, Strzegowa

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Droszew, Kotowiecko, Mączniki

  • Łączna kwota inwestycji: 2 780,00 zł

Opis inwestycji