Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 944 010,24 zł

Opis inwestycji

29 września 2020 roku zapisze się w historii Nowych Skalmierzyc jako wyjątkowa data. Tego dnia bowiem miały tu miejsce uroczystości z okazji otwarcia wyremontowanej poczekalni w zabytkowym dworcu, odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej dwóm murarzom, którzy w 1941 roku umieścili w jednej ze ścian list w butelce a także wmurowania kapsuły czasu dla przyszłych pokoleń.

Wyremontowanie poczekalni było kolejnym etapem rewitalizacji największego zabytku na terenie gminy. Po przeprowadzonych w roku 2018 pracach nad konstrukcją dachu, wymianą dachówki, remoncie świetlika i wieży przez ubiegłoroczne odnowienie elewacji części frontowej wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej przyszedł czas na przywrócenie funkcjonowania poczekalni dla podróżujących koleją. W uroczystym przecięciu wstęgi poza Burmistrzem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzym Łukaszem Walczakiem udział wzięli także posłowie na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Mariusz Witczak i Jarosław Urbaniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Tadeusz Orzechowski. W tym roku mija dwadzieścia lat, odkąd poczekalnia jest nieczynna. Tym bardziej cieszy fakt, że po tak długim czasie przywracamy jej funkcję. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pozyskane od Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w kwocie około 400 tysięcy złotych. Z tego miejsca Panie Marszałku dziękuję za współpracę i chylę czoła. Słowa uznania kieruję także w stronę Pana Posła Tomasza Ławniczaka, dzięki któremu na poprzednie inwestycje na dworcu udało się pozyskać środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dziękował burmistrz. Tegoroczne dofinansowanie pochodziło z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i stanowiło 85% pierwotnych kosztów inwestycji. 

Druga część uroczystości była kontynuacją historii znalezionego w lipcu br. w murach poczekalni listu w butelce – świadectwa czasów okupacji, które zostawili w 1941 roku robotnicy przymusowi: Jan Karolewski i Władysław Sobański. Wydarzenie to wzbudziło ogromne zainteresowanie ogólnopolskich mediów i prasy, które tego dnia przybyły na dworzec w Nowych Skalmierzycach, aby poznać dalsze losy murarzy. Dzięki zaangażowaniu Doroty Bartoszewicz, działającej na co dzień w stowarzyszeniu „Ocalić od zapomnienia” udało się ustalić i zaprosić do Nowych Skalmierzyc prawnuczki Władysława Sobańskiego – Elizę Kryczkę oraz Ewelinę Osip, które odsłoniły tablicę poświęconą pamięci obu robotników.

Szczegóły inwestycji

Nie było to ich jedyne zadanie, bowiem wraz z burmistrzem w tym samym miejscu umieściły kolejną kapsułę czasu – posłużyła za nią metalowa tuba, w którą włożono: lipcowy numer Gazety Skalmierzyckiej, folder, płytę DVD ze zdjęciami dworca, okolicznościowy medal z jego wizerunkiem, współczesne monety a także skan listu z 1941 roku. Aby przyszłym pokoleniom jeszcze bardziej przybliżyć rzeczywistość roku 2020 do kapsuły trafiła także maseczka – znak czasów epidemii. Rodzina drugiego murarza – Jana Karolewskiego – również się odnalazła, ale z ważnych przyczyn nie mogła wziąć udziału w uroczystości. Jednakże wnuczka – Dorota Karolewska – przesłała list, którym wyraziła wdzięczność za niezwykły gest upamiętnienia jej dziadka. Znalezienie potomków wzbudziło tak duże zainteresowanie, że jeszcze długo po zakończeniu uroczystości udzielano wywiadów. Goście mieli także okazję zwiedzić charakterystyczne miejsca i obiekty w gminie, a opowiadał im o nich historyk – Jerzy Wojtczak.

 

Dariusz Smułka