Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 102 920,86 zł

Opis inwestycji