Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup i montaż zestawu do zabawy – PP ,,Jarzębinka”

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 32 000,00 zł

Opis inwestycji