Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, Mączniki etap I

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Mączniki

  • Łączna kwota inwestycji: 2 352 682,11 zł

Opis inwestycji