Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Osieku

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Osiek

  • Łączna kwota inwestycji: 28 815,27 zł

Opis inwestycji