Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Ścieżka edukacji ekologicznej w miejscowości Strzegowa

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Strzegowa

  • Łączna kwota inwestycji: 56 149,50 zł

Opis inwestycji