Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie zjazdu z drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Śliwnikach na drogę gminną, ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki - Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 65 003,25 zł

Opis inwestycji