Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Biskupice Ołoboczne 1

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Biskupice Ołoboczne

  • Łączna kwota inwestycji: 413,92 zł

Opis inwestycji