Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej, ul. Jabłonkowa w Śliwnikach

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 759 059,30 zł

Opis inwestycji

5 listopada w Śliwnikach miało miejsce oficjalne oddanie wyremontowanej w roku bieżącym drogi łączącej wieś z Nowymi Skalmierzycami – ulicy Jabłonkowej. Otwarcia dokonali Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak, przewodniczący Rady Tadeusz Orzechowski, radni Marian Brzeziński i Kazimierz Sipka oraz sołtys wsi Mieczysław Kowalczyk. Obecny na uroczystości ks. Sławomir Nowak poświęcił nową ulicę.

Wiem, jak ważna nie tylko z punktu widzenia kierowców, ale i pozostałych użytkowników dróg, jest odpowiednia infrastruktura, dlatego cieszę się, że efektem prac jest nie tylko nowy asfalt, ale i ciąg przeznaczony dla pieszych i rowerzystów. Modernizacja nie byłaby możliwa bez środków pieniężnych z zewnątrz – powiedział burmistrz. Z kolei poseł nawiązał do słów szefa rządu: to premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że będą premiowane przede wszystkim te drogi, które wprowadzają różnorodne elementy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a więc nie samą nawierzchnię, ale chociażby pobudowany tu ciąg pieszo-rowerowy (…) dziś gratuluję inwestycji, życzę dalszych pomysłów oraz poparcia radnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Szczegóły inwestycji

Na przedsięwzięcie samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie 375.771,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 25 października br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w obecności Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz władze Nowych Skalmierzyc podpisały z Wicewojewodą Wielkopolski Anetą Niestrawską umowę na przekazanie środków. Całkowity koszt zadania wyniósł 751.839,73 zł.

Przedmiotowa ulica zyskała nie tylko nową nawierzchnię asfaltową na długości 745 m oraz poszerzenie jezdni do 5 m, ale także jednokierunkowy ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 metra. Ponadto na całej długości modernizowanego odcinka pobudowano 15 studzienek ściekowych wraz z przykanalikami prowadzącymi do przydrożnego rowu. 

Dariusz Smułka