Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej, Śliwniki, ul. Wiśniowa

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 25 504,92 zł

Opis inwestycji