Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Czachory

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Czachory

  • Łączna kwota inwestycji: 160 000,00 zł

Opis inwestycji