Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10,14 kWp na budynku Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 56 805,94 zł

Opis inwestycji