Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Kościuszków

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Kościuszków

  • Łączna kwota inwestycji: 102 937,49 zł

Opis inwestycji

Dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata
2014-2022 na terenie gminy Nowe Skalmierzyce powstały dwie kolejne przestrzenie służące
spędzaniu wolnego czasu i integracji mieszkańców – są to drewniane wiaty bliźniaczego
projektu o długości 12,2 m i szerokości 5,2 m, które wzniesiono w miejscowościach
Gniazdów oraz Kościuszków. Ich podłożem jest betonowa kostka brukowa.

Szczegóły inwestycji

Na wyposażeniu
zaś znalazły się ławy oraz stoły. Altany te stanowią alternatywę wobec stojących w większych
wsiach świetlic wiejskich, umożliwiając organizację różnego rodzaju spotkań i uroczystości
„pod dachem”.
Projekt na zadanie pn. „Budowa altan rekreacyjnych na terenie Gminy i Miasta Nowe
Skalmierzyce” złożony został na konkurs ogłoszony przez LGD Okno Południowej
Wielkopolski. Końcowa wartość inwestycji to 201.874,98 zł, z czego dofinansowanie ze
środków PROW wyniosło 119.624,00 zł.

Magdalena Kąpielska