Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Ułożenie linii kablowej – Nowe Skalmierzyce ul. Krótka (osiedle)

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 11 163,61 zł

Opis inwestycji