Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa kablowej sieci ee do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego i rozbiórka istniejącej napowietrznej siecioświetleniowej w m. Gałązki Wielkie

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Gałązki Wielkie

  • Łączna kwota inwestycji: 79 500,00 zł

Opis inwestycji