Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mączniki – II etap oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2024-2025

  • Miejsce inwestycji: Mączniki

  • Łączna kwota inwestycji: 4 125 835,00 zł

Opis inwestycji