Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociagowej, Skalmierzyce, ul. Ostrowska/Powstańców Wlkp.

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 195 168,48 zł

Opis inwestycji