Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Droszew

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Droszew

  • Łączna kwota inwestycji: 3 860,00 zł

Opis inwestycji