Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup oraz montaż drewutni na potrzeby Stadionu Miejsko-Gminnego

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 10 900,00 zł

Opis inwestycji