Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie systemu nawadniania płyty boiska na Stadionie Miejsko-Gminnym

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 121 971,10 zł

Opis inwestycji

System nawadniania płyty boiska na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach już działa – w połowie kwietnia wykonawca zakończył prace nad jego instalacją. Dodatkowo, dzięki wygospodarowanym przy tej inwestycji oszczędnościom, udało się rozszerzyć zadanie o montaż podobnej instalacji na mniejszym, treningowym boisku oraz modernizację budynku hydroforni.

 

Szczegóły inwestycji

Jest on oparty na 14 zraszaczach – 8 przy liniach bocznych, 4 przy linach końcowych oraz 2 pełnoobrotowych, zamontowanych na środku jednej i drugiej połowy boiska. Całość zasilana jest wodą ze zbiornika retencyjnego usytuowanego na tyłach stadionu, co ma także wymiar ekologiczny. Na drugim boisku zostały zamontowane 4 takie same dysze – po dwie przy jego liniach bocznych. Przedsięwzięcie było finansowane z gminnego budżetu, a jego całościowy koszt to niespełna 122.000 zł. 

Montaż systemu nawadniania nie był jedynym zadaniem realizowanym na stadionie w kwietniu – do końca miesiąca potrwają prace związane z budową boiska do siatkówki plażowej. Powstanie ono w miejscu starego oraz zniszczonego kortu betonowego, tuż obok hali sportowej. Będzie spełniało wymogi rozgrywkowe – zarówno pod względem wielkości, jak i nawierzchni. Podobnie jak w przypadku nawadniania również i przy tym zadaniu udało się wypracować znaczące oszczędności – budowa boiska będzie bowiem kosztowała nieco ponad 60 tys. zł, a nie jak zakładano na początku 75 tys. zł. 

Dariusz Smułka