Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w m. Śliwniki ul. Skalmierzycka, Niemojowskich, gm. Nowe Skalmierzyce – etap I i II

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 96 970,13 zł

Opis inwestycji