Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 29,25 kWp na budynku Szkoły Podstawowej w Gostyczynie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Gostyczyna

  • Łączna kwota inwestycji: 163 863,29 zł

Opis inwestycji