Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ociążu

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Ociąz

  • Łączna kwota inwestycji: 180 000,00 zł

Opis inwestycji