Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla miejscowości Gałązki Małe

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gałązki Małe

  • Łączna kwota inwestycji: 31 671,05 zł

Opis inwestycji