Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Biskupice Ołoboczne ul. Łąkowa

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Biskupice Ołoboczne

  • Łączna kwota inwestycji: 30 800,00 zł

Opis inwestycji