Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana i modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Kotowiecku

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Kotowiecko

  • Łączna kwota inwestycji: 78 006,50 zł

Opis inwestycji