Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej, ul. Bielawska w Skalmierzycach wraz z przebudową linii energetycznej

  • Rok inwestycji: 2024-2025

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 1 100 000,00 zł

Opis inwestycji