Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Fabianowie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Fabianów

  • Łączna kwota inwestycji: 23 985,00 zł

Opis inwestycji