Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, Mączniki, ul. Ogrodowa

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Mączniki

  • Łączna kwota inwestycji: 13 455,00 zł

Opis inwestycji