Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana pieców węglowych na gazowe w budynku komunalnym przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 10

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 136 541,57 zł

Opis inwestycji