Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Boczków

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Boczków

  • Łączna kwota inwestycji: 100 000,00 zł

Opis inwestycji