Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Ociąż ul. Wiejska, Parkowa

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Ociąż

  • Łączna kwota inwestycji: 9 860,00 zł

Opis inwestycji