Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy VOSSLOH/SKAMO

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 1 077 394,38 zł

Opis inwestycji