Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi gminnej nr 793885P, ul. Wiatrakowa w m. Śliwniki

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 694 000,00 zł

Opis inwestycji