Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Skalmierzyce i Nowe Skalmierzyce – etap II

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce, Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 295 111,50 zł

Opis inwestycji