Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej, ul. Wierzbowa w Węgrach

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 149 272,41 zł

Opis inwestycji

Zakończyły się prace przy jednej z pierwszych tegorocznych inwestycji drogowych – ulicy Wierzbowej we Węgrach. Nowa nawierzchnia bitumiczna została położona na odcinku o długości 240 metrów od strony skrzyżowania ulic Bursztynowej i Łąkowej.

Szczegóły inwestycji

Szerokość jezdni wynosi 4 metry. Pobocza, wjazdy do posesji i na pola umocniono kruszywem.

Przedsięwzięcie kosztowało blisko 100 tysięcy zł.

Dariusz Smułka