Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi gminnej w miejscowości Osiek

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Osiek

  • Łączna kwota inwestycji: 195 570,00 zł

Opis inwestycji