Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej, Smiłów ul. Kaliska

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Śmiłów

  • Łączna kwota inwestycji: 7 285,00 zł

Opis inwestycji