Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie ciągów pieszych w wolnej części cmentarza komunalnego oraz budowa kolumbarium

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 300 000,00 zł

Opis inwestycji