Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Biskupice Ołoboczne

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Biskupice Ołoboczne

  • Łączna kwota inwestycji: 130 000,00 zł

Opis inwestycji