Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej, ul. Parkowa w Węgrach

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Węgry

  • Łączna kwota inwestycji: 415 103,94 zł

Opis inwestycji

W połowie maja zakończyły się prace na ul. Parkowej we Węgrach – wylano nowy asfalt na długości 710 metrów. Po obu stronach jezdni znajdują się półmetrowe pobocza z kruszywa. 

 

Szczegóły inwestycji

Zadanie było w całości realizowane ze środków gminnego budżetu i wyniosło  410.994,00 zł.

Dariusz Smułka