Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego w m. Nowe Skalmierzyce ul. 29 Grudnia

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 70 300,00 zł

Opis inwestycji